Rykkerprocedure

Fakturering
Der faktureres pr. mail med betaling via kontooverførsel med en betalingsfrist på 12 dage.
Det er klubbens ansvar at sørge for at meddele ændringer i hvilken mail faktura skal sendes til. Se under “Distriktsrepræsentanter” for hvilken mail fakturaer sendes til.
Klubber der er i restance til distriktet, har forbud mod at holde stævner indtil restancen er betalt.

Rykkerprocedure
Rykker 1
Denne sker cirka på dag 15 fra fakturadato, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Rykker 2
Denne sker cirka på dag 30 fra fakturadato, og der pålægges yderligere et rykkergebyr på 100 kr.

Rykker 3
Denne sker cirka på dag 40 fra fakturadato, og der pålægges yderligere et rykkergebyr på 100 kr.
Der varsles samtidig indberetning til Dansk Ride Forbund med anmodning om eksklusion.

Der kan anmodes om en betalingsaftale eller betalingshenstand til distriktets kasserer.