Discipliner

Stafetspringning

Stafetspringning er opdelt i 2 afdelinger. Den ene afdeling er for de knapt så øvede og den anden afdeling er for de mere øvede.
Stafetspringning er en holdkonkurrence, der kræver god balance og et godt samarbejde rytterne imellem. Det er et sjovt og lærerigt alternativ til springundervisningen ude i klubben, som giver rytterne nye udfordringer.
Stafetspringning er en konkurrence, hvor et hold (stafetholdet) hurtigst muligt bringer stafetten (normalt en pisk) fra start til mål. Et stafethold består af 3-4 ryttere (den 4. rytter er kun reserve) med hver sin pony/hest.

Stafetspringningen rides på minimum en 20 x 40 bane. Der må rides på græs, grus eller indendørs bane. Hver rytter springer 8-12 spring.
I stafetspringning skal alle DRF’s regler overholdes på konkurrencebanen såvel som på opvarmningsbanen. Alle ryttere skal ride med godkendt ridehjelm samt juniorryttere rider med godkendt sikkerhedsvest.

Du kan læse meget mere om stafetspringning her


Ponygames

Hvorfor ikke sætte en ny disciplin i værk i rideklubben? En aktivitet hvor hele klubben kan samles om noget fælles. En disciplin som giver klubbens underviser nye udfordringer, og giver mulighed for større fælleskab og samarbejde. Samtidig er ponygames et godt alternativ til den almindelige undervisning, idet rytteren får trænet sin motorik og balance.

Ponygames er en holddisciplin, hvor der rides forskellige former for stafetlege. Ponygames er let at starte op, da den kræver et minimum af udstyr, og det alt sammen er noget som klubben let selv kan samle sammen.
Mange klubber oplever – efter at have startet ponygames op i klubben- at klubbens medlemmer flokkes om at være med. Sagt på en anden måde er ponygames med til at skabe liv i klubben.

I 2008 blev Ponygames opdelt i 3 afdelinger. Den ene afdeling er for de knapt så øvede, den anden afdeling er for de lidt mere øvede, som har prøvet lidt mere. Den sidste afdeling er åben for alle ryttere uanset niveau og alder.

Skulle du ønske hjælp til at komme i gang kan dit lokale distriktsbreddeudvalg give gode råd og vejledning.

Du kan læse meget mere om ponygames her

Du kan finde oplysninger om de forskellige discipliner inden for ponygames her


Pas de deux

Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg, har efter stor efterspørgsel indført Pas de deux som en ny disciplin ved Landsfinalerne.
Pas de deux er en dressurkonkurrence som kræver stor samarbejdsevne, da et par (2 ekvipager) rider et dressur program samtidig – den ene rider programmet spejlvendt. Der er konkurreres i et obligatorisk program (LC2B) og et KÜR-program. KÜR-programmet skal indeholde obligatoriske øvelser. Andre øvelser må max. være på LA2-niveau. Der rides udklædt til egen musik.

Du kan læse meget mere om Pas de deux her


Kvadrille

Kvadrille kræver store samarbejdsevner og koordinering. Her skal rytteren ikke kun tænke på, at få sin egen hest til at gå godt, men skal hele tiden holde et vågent øje med sine medryttere.
Ved kvadrilleridning er det vigtigste helhedsindtrykket af hele holdet, og at der ikke er nogen ekvipager der falder udenfor sammenhængen.

I kvadrille skal hvert enkelt hold ride to programmer. Et obligatorisk program, hvor holdet skal vise nogle basale øvelser samt et frit program. Det frie program rides som en KÜR, hvor holdet selv sammensætter program og musik, dog skal der i programmet vises nogle bestemte øvelser.

Kvadrilleridning er foruden at være sjovt, også et redskab for underviseren, idet sammenspillet parrene imellem i en kvadrille kræver mange temposkift, halve parader og præcis tegning af figurerne. De fleste vil samtidig hermed opleve et par bivirkninger i form af øget fællesskabsfølelse og social engagement.

Kvadrille afvikles i 3 afdelinger. En afdeling for Mix Kvadrille, hvor der både kan deltage ponyer og heste, en Kvadrille afd. A for de mindre rutinerede og en Kvadrille afd. B for de mere rutinerede.

Du kan læse meget mere om kvadrille her


Team Cup Dressur

Team Cup Dressur er en landsdækkende konkurrence i holddressur, med det formål at give rytterne på lavere konkurrenceniveau flere udfordringer, som en sidegevinst ønskes der ligeledes etableret venskaber klubberne i mellem.

I Team Cup Dressur medbringer rytteren ikke selv pony eller hest, istedet deles to ryttere om den samme hest/pony fra værtsklubben. Værtsklubbens ryttere rider først de fastlagte programmer (se programmer nederst til venstre på siden) igennem og dernæst er det gæsternes tur. Konceptet er at team cup dressur holdene mødes på skift hos hinanden, og at de efter en turnering alle har været på besøg hos hinanden.

Ved deltagelse i Team Cup Dressur trænes rytteren omstillings parathed og fleksibilitet. Tænk bare på, en hel sæson igennem at skulle ud og prøve at ride på fremmede heste. En helt ny og spændende oplevelse for de fleste bredderyttere. Det skader jo heller aldrig at se en anden rytter ride den hest, som man sædvanligvis selv rider rundt på. Holdet består at 2 ponyekvipager og 2 hesteekvipager.

Du kan læse meget mere om Team Cup Dressur her


TREC

Så er den nye breddeaktivitet på banen. TREC er en sjov og udfordrende aktivitet for alle ryttere og heste, der nyder en tur i naturen. TREC er en test, hvor samarbejdet mellem hest og rytter kommer på prøve i naturen. Der bydes på ridning i et varieret terræn med naturlige forhindringer og passager. TREC tester og udfordrer, hvad ryttere kan komme ud for ved ridning i naturen. Aktiviteten er en test af rytterens og hestens samarbejde i terrænet med stor vægt på rytterens evne til at finde vej og hestens lydighed og erfaring med naturlige forhindringer.

TREC består af tre opgaver:
– Den første opgave er orienteringsridt, hvor der skal rides en rute efter markeringer i en bestemt hastighed. Her gælder det ikke om at ride stærkt, men at finde en idealtid.
– Den anden opgave består af en gangartstest, hvor hestens grundridning og lydighed vises. Her opnår man flest point, hvis man kan vise en langsom kontrolleret galop (trav eller tölt er også en mulighed) og en energisk fremadsøgende skridt. Her gælder det om at holde hesten i et jævnt tempo.
– Den tredje opgave er et terrænridt med små overkommelige naturforhindringer. Forhindringerne kan være naturlige eller konstrueret til lejligheden. Forhindringerne skal tages i rækkefølge.

Hver prøve bliver vurderet af en dommer.

Du kan læse meget mere om TREC her


Heppekor

Heppekorene er en fast tradition ved Landsfinalerne, og således kåres der hvert år det bedste heppekor indenfor de forskellige aktiviteter.

Et heppekor består af minimum 8 deltagere. Det vigtigste for et heppekor er at give sit deltagende hold den bedst mulige opbakning uden at være til gene for andre deltagere. Men foruden at skulle heppe på eget hold skal heppekoret også løse nogle opgaver samt deltage i nogle konkurrencer.

Heppekorskonkurrence bestå af flere elementer, en afstemningskonkurrence, hvor alle klubber har fået udleveret stemmeseddel til det bedste hold, teoretiske opgaver, deltagelse i heppekorsshowet lørdag aften, hvor præstationerne vil blive bedømt af et dommerpanel samt en kage bage konkurrence som bliver bedømt ud fra udsendende og smagen fredag aften.

Det er muligt for alle klubber, der ikke har et hold kvalificeret til Landsfinalerne, at deltage i heppekorskonkurrencen.

Du kan læse mere om aktiviteten her


 

Andre aktiviteter

Inspiration og forslag til nye aktiviteter.

Breddeaktiviteterne Ponygames, Stafetspringning, Team Cup dressur og Kvadrille er efterhånden ved at vinde indpas rundt omkring i klubberne. I nogle distrikter og klubber er de mere alternative aktiviteter efterhånden så populære, at kreative personer selv sætter sig til tegnebordet for at kunne dække behovet. Breddeaktivitetsudvalget kan desværre ikke påtage sig at varetage alle disse nye aktiviteter, men vil hermed meget gerne viderebringe aktiviteterne til inspiration og fri afbenyttelse.

Herunder kan der findes en masse inspiration til sjove aktiviteter ude i klubben.

Agility med hest og hund

En ide til såvel konkurrence som opvisning, der garanteret vil kunne tiltrække og fascinere et publikum. Rytteren skal kunne demonstrere at have styr over såvel sin hest som sin hund.

Du kan læse mere om aktiviteten her

Bananskræller longen

En variation af longerytter-konkurrencen, der er yderst publikumsvenlig. En rytter skal demonstrere opsidningens svære kunst, hvorefter rytteren longeres i henholdsvis trav og skridt. Slutteligt skal rytteren demonstrere sine balanceevner ved at skrælle en banan.

De kan læse mere om aktiviteten her

Besindighedsprøve

Denne aktivitet henvender sig til alle hestesportsudøvere, der ønsker at videreuddanne sig. Målet er at fremme uddannelsen af hesten fra jorden. Hesten bliver konfronteret med forskellige naturlige situationer og den lærer at reagere mere besindigt og blive styret af hesteejeren. Dette er således et tilbud til alle hestesportsudøvere uanset alder og størrelse.

Du kan læse om aktiviteten her

Hesteagility

En konkurrence hvor rytteren fra ryggen af hesten skal vise sin kontrol over hesten.
Bedømmelsen af øvelserne sker ikke udfra hestens kapacitet, men udfra samarbejdet mellem hest og rytter. Ekvipagen skal således igennem et antal forskellige øvelser, hvor hesten lydighed og rytterens evne til af formidle sine signaler bliver sat på en hård prøve.
Dette er således et godt alternativ til at få grunddressuren på plads under såvel daglig træning som konkurrence.

Du kan læse mere om aktiviteten her

Hestefodbold

Hestefodbold er en holdkonkurrence med 2 spillere på hvert hold. Der kan spilles forhindringsbane og med hinanden. Som fodbold benyttes en gymnastikbold på 80-120 cm i diameter – boldene kaldes også terapibolde. Til venstre på siden kan du hente en vejledning i bedømmelse af Hestefodbold.

Foruden at være en sjov aktivitet for såvel heste som ryttere, er den også meget publikumsvenlig. Ligeledes er aktiviteten særdeles egnet til den daglige undervisning på rideskolehold, eller som en venskabelig dyst under den daglige træning.

Du kan læse mere om aktiviteten her

Longerytter konkurrence

En konkurrence for børn, der endnu ikke kan ride selvstændigt.

Bedømmelsesgrundlaget er at rytteren skal demonstrere et afbalanceret og frigjort sæde, der er uafhængigt af tøjlen.

Læs mere om aktiviteten her

Ringridning

Ringridningen har stolte traditioner helt tilbage til middelalderens riderturneringer. Disse turneringer har så senere og på mere fredelig vis først udviklede sig til ”maj-fester”, hvor man fejrede sommerens komme ved at ride til rings. Dette skete ved at pigerne kastede flettede kranse som så blev fanget at rytterens lanse. Den rytter der fangede flest kranse blev landsbyens ”konge” for en sommer. Siden hen tog den art ringridning vi kender i dag form.

Ringridning har været kendt over det meste af landet, men det er nu næsten kun i Sønderjylland, at traditionen stadig trives i de lokale ringriderforeninger og har udviklet sig til det vi kender i dag.

Du kan læse meget mere om aktiviteten her

Springkvadrille

Som i dressurkvadriller bliver der lagt vægt på den korrekte og synkrone ridning, der hele tiden skal kunne genkendes trods tempo og springning. Kvadrillen kan bestå af 4, 6, 8 eller flere deltagere. Få mere information nedenstående.

Du kan læse mere om aktiviteten her

Team Cup Classic

En holdkonkurrence i dressur, for de voksne ryttere. Formålet er at give ryttere på et lavere konkurrenceniveau flere udfordringer, samt at skabe venskaber klubberne imellem i distriktet. Konkurrenceformen er billig, idet det kun er rytterne og ikke hesten der transporteres.
Holdene mødes på skift hos hinanden, hvor værtsklubben stiller heste til rådighed og sørger for mulighed for social hygge efterfølgende.
Der lægges vægt på, at det er rytterens og ikke hestens kapacitet der bedømmes.

Du kan læse mere om aktiviteten her

Team Cup Springning

En holdkonkurrence i spring. Formålet er at give ryttere på rideskoleniveau og lavere konkurrenceniveau flere udfordringer, samt at skabe venskaber klubberne imellem.

Du kan læse mere om aktiviteten her