Udskrivning af klasser ved stævner fra d. 1. april 2018

Retningslinjer for Stævneafvikling i Distrikt 7 blev vedtaget på halvvejs mødet i sep. 2017

B-stævner

Der er ingen som har ansøgt C-klasser ved B-stævner i distrikt 7

C-stævner

Antal D-klasser ved C-stævner samt hvilken klasser.

  • Max 2 D-klasser pr. dag ved C-stævner
  • Dressur: ingen overlap i sværhedsgrad, dvs. der kan ikke udskrives de samme programmer som både D- og C-klasser
  • Spring: mindste klasser der kan udskrives LD og LC spring (ingen ”valgfri højde”, der alene bør afvikles til D-stævner, dog kan klassen udskrives op til 20 cm lavere for 4 års ponyer/heste)

D-stævner

Ved D-stævner afvikles maksimalt følgende klasser:
  • Spring: pony/hest LA**
  • Dressur: pony B-bane, hest MB0


Klasser ved stævner til 31. marts 2018

Nedenstående regler for udskrivning af klasser ved stævner er aftalt på stævne koordinerende møde den 19. januar 2017 og gælder i Distrikt 7.

D-stævner

Der er ingen begrænsninger for udskrivning af klasser.
Dressur: det er ikke alle dressur dommere som må dømmer alle klasser.
Spring: det er ikke alle banedesigner som må bygge alle højder/klasser.

C-stævner

Dressur:
Pony dressur -> fra LB1 (svh. 1) og højere
Hest dressur -> fra LA1 (svh. 1) og højere
Samt må det udskrives max. to D-procent klasser pr. dag.

Spring:
Pony+hest springning -> LB* og højere
Samt må der udskrives max. to D-klasser pr. dag.

B-stævner

Mindste klasser ved B-stævner er MB (dressur), LA (Pony spring) og MB (Hest spring)

Alle C-klasser ved B-stævner skal godkendes i distriktet inden ansøgning af B-stævne.