< Tilbage

Generalforsamling25-12-2019 - 10:57

Den 04. februar 2020

Ordinær generalforsamling i Distrikt 7

Tirsdag, den 04. februar 2020 kl. 19.00 i Fyens Rideklub, Tarupgårdsvej 3, 5210 Odense NV

Dagsorden ifølge vedtægter:

01. Valg af dirigent

02. Beretning fra distriktsbestyrelsen

03. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

04. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering

05. Fastsættelse af kontingent for 2021
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

06. Orientering fra Dansk Ride Forbund

07. Behandling af indkomne forslag

08. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
Helle Juul (ønsker genvalg)
Ann-Louise Jorck-Jorckston (ønsker ikke genvalg)
Hanne Breum Hansen
Adam Forchhammer

09. Valg af revisor. På valg er:
Grethe Eriksen

10. Eventuelt

Forslag i henhold til punkt 07 skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag, den 31. januar 2020 på naestformand@drf-d7.dk.

Tilmelding med angivelse af klubnavn og antal deltagere senest fredag,
den 31. januar 2020 på naestformand@drf-d7.dk.

Er du ikke den rette modtager af denne mail, så venligst giv os besked,
så vi kan få opdateret vores mailliste.

Med venlig hilsen
DRF - Distrikt 7

Chanette Aalund

< Tilbage