< Tilbage

Generalforsamling25-02-2019 - 18:41

Tirsdag, den 12. marts 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i distrikt 7 tirsdag, den 12. marts 2019 kl. 19.00 i Fyens Rideklub, Tarupgårdsvej 3, 5210 Odense NV.
Dagsorden ifølge vedtægter:

01. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jakob Ravnsbo
02. Beretning fra distriktsbestyrelsen
03. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
04. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
05. Fastsættelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 5 pr. medlem
06. Orientering fra Dansk Ride Forbund v/Jakob Ravnsbo
07. Behandling af indkomne forslag
08. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
Bettina Beltoft Lund Esbensen (modtager genvalg)
Chanette Aalund (modtager genvalg)
Adam Forchammer
Lea Drachmann
09. Valg af revisor. På valg er:
Grethe Eriksen
10. Eventuelt

Forslag i henhold til punkt 07 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag, den 06. marts 2019 på naestformand@drf-d7.dk.
Tilmelding med angivelse af klubnavn og antal deltagere senest fredag, den 08. marts 2019 på naestformand@drf-d7.dk.

Med venlig hilsen
DRF - Distrikt 7
Chanette Aalund
Næstformand
 

< Tilbage