Ansvarsfordeling

Formand: Helle
* Kontakt til rideforbundet
* Deltagelse i formandsmøder
* Behandle henvendelser fra klubberne om generelle spørgsmål
* Indkaldelser til bestyrelsesmøder
* Udlejning af tidtagningsanlæg

Næstformand og kursusansvarlig: Chanette
* Stedfortræder ved formandsmøder
* Alt omkring kurser
* Bestilling af mødelokale
* Tidtagnings support
* Sportsudvalg

Kasserer: Bettina
* Behandle henvendelser vedr. klubberne økonomi til distriktet
* Distriktets regnskab og budget
* Fakturering af TD-kørsel samt udlejning af tidtagningsanlæg

Stævneansvarlig: Tine
* Godkende terminer og propositioner til C- & D-stævner
* Indkøb af rosette, plaketter og dækkener til mesterskaber
* Reglementfortolkning overfor klubberne
* Sportsudvalg

Officialsansvarlig: Jørgen
* Kontakt til de forskellige officialsgrupper
* TD-ansvarlig
* Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne
* Hjemmeside

Første suppleant: Christine
* Tidtagning support
* Sportsudvalg
* SOcial MEdia herunder hjemmeside og facebook sider for distriktet
* Sponsorer
* Regnskab for mest vindende ekvipage

Anden suppleant: Pia