<

Halvvejs/Officialsmøde15-06-2021 - 20:57

15.09.21 Dagsorden

Onsdag, den 15. september 2021 kl. 19.00
Stadionvej 50d, 5200 Odense V
Lokale K i stueetagen

 
Punkt 1 Velkomst og siden sidst v/Helle Juul

Punkt 2 Halvårsregnskab v/Bettina Esbensen

Punkt 3 Nyt fra sportsudvalget v/Christina Andersen

Punkt 4 Officials i D7 v/Jørgen Frausing

Punkt 5a Indkommet forslag fra HFR:
Hvad kan klubberne og distriktet gøre for flere starter/bedre økonomi
i stævnerne?
- Stoppe med D-klasser til C-stævner og C-klasser til B-stævner?
- Udbyde højere programmer end MB0 til D-stævner som i andre
distrikter.
- Færre stævner eller frit antal stævner?
- Indendørssæson kun fra 01. oktober til 01. april.
- "Piratstævner"
- Distriktet bør arbejde på at få fjernet som minimum D-licens samt
få fjernet begrænsninger på hvilke rytterkategorier, der må starte
til D-stævner.

Punkt 5b Indkommet forslag fra FYR:
Ændring for indberetning af bruttoliste til distriktsmesterskaber for
hold

Punkt 6 Eventuelt

Tilmelding på naestformand@drf-d7.dk senest mandag, den 13. september
2021.

Med venlig hilsen
DRF - Distrikt 7

Chanette Aalund
 

Læs flere nyheder her <